Zdeněk Král získal cenu OSA

Zdeněk Král získal cenu OSA za rok 2018 v kategorii NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADATEL VÁŽNÉ HUDBY.
Gratulujeme!!! Jsme hrdí na to, že budeme nahrávat jeho kompozice na CD MISSA BREVIS