Korespondenční adresa:
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (MdcB)
Skopalíkova 1144/11
61500 Brno

email: sbor@mdcb.cz
tel: (+420) 777 643 072

Sídlo (fakturační adresa):
Musica da camera Brno, z. s.

Nové sady 988/2
602 00 Brno

IČ: 65352807