V sobotu 20. dubna proběhnou dvě krátká vystoupení v zámecké kapli ve Valticích. Kdo jste ještě neslyšeli nedávno premiérovaný Magnificat Zdeňka Krále (a určitě Vás bude hodně), neváhejte naplánovat pěkný výlet. Vybrat si můžete ze dvou časů: 11.00 a 13.00.
Těší se na Vás Musica da camera Brno a varhanice Kamila Burdová a Žaneta Bartová.