Koncert 2.9.2018 v Mikulově | Recenze


Na začátku září jsme zpívali na závěrečném koncertě festivalu KAMPANILA (www.festival-kampanila.cz) v Mikulově.
Přečtěte si část recenze Jana Pirnera, která se uvedenému koncertu věnuje. Článek vyšel v 1. letošním čísle časopisu CANTUS.

Závěrečný koncert (2. září 2019) přivítal v kostele sv. Václava několik desítek účinkujících, kteří provedli duchovní skladby soudobého brněnského skladatele Zdeňka Krále. Na koncertě zazněly i dvě premiéry: Pater noster (pro smíšený sbor a capella) a Ave verum corpus (pro soprán sólo, smyčcový kvartet, kontrabas a klavír) v dechberoucí interpretaci sopranistky Lenky Cafourkové.
Hlavní kompozicí závěrečného podvečera byla Missa brevis. Ta byla svým způsobem také malou premiérou, neboť se jednalo o první provedení v rozšířeném obsazení, kde se střídá komorní sbor s „tutti“ sborem. Missa brevis měla premiéru v roce 2016 a od té doby již proběhla řada velmi úspěšných repríz. Skladba je publikem přijímaná většinou kladně, za což vděčí jistě přístupnému (ač soudobému) hudebnímu jazyku, barevné a kontrastní sazbě smyčcových nástrojů, varhan a sboru a v neposlední řadě mimořádně náročným sólovým partům určených pro vynikající zpěváky. Interprety, kteří se svého úkolu zhostili velmi dobře, byli Komorní ansámbl Musica da camera Brno (sbormistři Martin Franze a Lukáš Sotolář), komorní sbor Kantila Křtiny (sbormistr Lukáš Sotolář), tenorista Jakub Kubín a sopranistka Lenka Cafourková. Provedení řídil dirigent Martin Franze, který také v roce 2016 skladbu nastudoval a premiéroval. Koncert, který nahrával Český rozhlas Brno, byl více než důstojnou tečkou za povedeným jubilejním ročníkem festivalu KAMPANILA v Mikulově.