Musica da camera Brno děkuje za Vaši přízeň v roce 2019 a posílá videopohlednici s přáním do začínajícího roku.