Recenze koncertu v České Skalici

 

Pokud ještě nejste rozhodnuti o podpoře našeho projektu CD MISSA BREVIS, třeba Vás přesvědčí recenze koncertu níže, který se konal 3. prosince 2017 v České Skalici. Na programu byla Missa brevis a další kompozice Zdeňka Krále, sbor, komorní instrumentální ansámbl i sólisté byli totožní, jako na připravovaném CD.
Děkujeme všem za dosavadní zájem a podporu!
Vaše Musica da camera Brno

 


První adventní neděle patřila Zdeňku Královi
(Text Olga Prušinovská, foto Petr Tuček)

Jméno hudebního skladatele Zdeňka Krále a jména dirigentů souboru Musica da camera Brno Martina Franze a Lukáše Sotoláře českoskalickým návštěvníkům koncertů zřejmě moc neříkala. Ani s vynikajícími mladými sólisty, sopranistkou Lenkou Cafourkovou Ďuricovou a tenoristou Jakubem Kubínem jsme ještě neměli možnost se setkat. Kdo se tedy vypravil první adventní neděli do kostela Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici na koncert, navíc v nezvykle pozdní čas, šel spíše ze zvědavosti, zda se těmto interpretům podaří zopakovat výbornou úroveň adventních koncertů z minulých let. Ti, co vážili cestu v chladném pošmourném počasí, nelitovali. Brněnští umělci připravili posluchačům jedinečný umělecký zážitek při zachování adventního charakteru koncertu.

Celý program byl sestaven z děl Zdeňka Krále, laureáta řady ocenění a mj. i výborného klavíristy. Jeho skladatelský záběr je obdivuhodně široký od jazz rocku přes muzikálovou tvorbu (Orfeus Superstar) až po velké symfonické skladby (Carmina Burana 2 – O lidské duši pro dětský sbor, sóla, orchestr a bigbeatovou kapelu a symfonie Baron na stromě).

V České Skalici jsme měli možnost vyslechnout náročnou skladbu Petrefakt pro sólové violoncello ve výborném provedení Petra Stupky. Dále zazněla skladba s názvem Vzpomínka pro smyčcový kvartet a zhudebněný Sonet č. 5 W. Shakespeara s bravurním sólem Lenky Cafourkové Ďuricové. Můžeme být pyšní, že u nás v premiéře zazněly dvě skladby na liturgické texty, a to skvělé Ave Maria pro smíšený sbor a capella a Panis angelicus pro smíšený sbor a varhany, jejichž nastudování se ujal dirigent Lukáš Sotolář. Tyto kompozice jsou jakousi syntézou gregoriánského chorálu, skladeb rané renesance a současného moderního pojetí hudby, s prvky minimalismu a archaické hudby a nástinem cyklické formy.

Vrcholem koncertu pak bylo provedení skladby „Missa brevis“ s náročnými pěveckými sólovými party, brilantně provedenými Lenkou Cafourkovou Ďuricovou a Jakubem Kubínem, ve skvělém nastudování Martina Franze, který tak jen potvrdil, že soubory, v nichž působí, dosahují profesionální úrovně.
Kdo vlastně je Musica da camera Brno? Tento soubor, který založil Martin Franze, sdružuje zpěváky, kteří se intenzivně věnují komornímu sborovému zpěvu. Profesionalita a nadšení muzikantů i zpěváků a podmanivé tóny kompozic Zdeňka Krále zapůsobily na posluchače tak silně, že interpreti i skladatel byli odměněni několikaminutovým nadšeným potleskem ve stoje.

První adventní koncert v římskokatolickém kostele je pořadateli tradičně pojímán ekumenicky. Také letos se jej zúčastnili zástupci dalších církví, působící v České Skalici, Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické. Předvánoční atmosféru umocnilo adventní zamyšlení Žanety Černochové, jáhenky Církve československé husitské.
Za město Česká Skalice, které spolu s českoskalickými podnikateli koncert finančně podpořilo, byl přítomen starosta Martin Staněk.

Díky vysoké umělecké úrovni koncertů si do našeho města našli cestu i posluchači ze širokého okolí.

Poděkování si určitě zaslouží tým pořadatelů v čele s Ing. J. Vlčkem nejen za zprostředkování skvělého uměleckého zážitku, ale i za to, že připravili účinkujícím skvělé zázemí na Malé faře. Díky vřelému přijetí publikem i milé a přátelské atmosféře, kterou vytvořili pořadatelé, můžeme doufat, že se brněnští umělci budou do České Skalice rádi vracet.