Děkujeme všem, kteří přispěli v kampani CD MISSA BREVIS.
I díky Vám jsme vybrali celou částku a projekt získává reálné obrysy. Jsme Vám za podporu moc vděční 🙂
Další informace k připravovanému CD najdete vždy na WEBU  a FB.
Pěkné léto přejí Musica da camera Brno a všichni účinkující!!!